Loanword strata in Livonian

Eberhard Winkler

Abstract


The article deals with loanword strata in Livonian. The first part of the article compares loanword strata in Courland Livonian to those of Salaca Livonian with regard to source language (Middle Low German, Latvian, High German, and Russian) and parts of speech. The second part of the article examines semantic fields in Salaca Livonian in which the influence of Latvian is particularly strong or weak. Finally, historical conclusions are drawn based on the data presented.

Kokkuvõte. Eberhard Winkler: Liivi keele laensõnakihid. Artikkel käsitleb liivi keele laensõnakihte. Esimeses osas võrreldakse Kuramaa ja Salatsi liivi keele laensõnakihte, pidades silmas laenuandjat keelt (keskalamsaksa, läti, ülemsaksa ja vene), seejärel analüüsitakse laensõnu sõnaliigiti. Teises osas vaadeldakse salatsiliivi sõnavara semantilisi välju, milles läti keele mõju avaldub eriti tugevalt või piiratult. Lõpuks esitatakse keeleajaloolisi järeldusi.

Märksõnad: liivi keele, laensõnakihid, läti laensõnade semantilised väljad

Kubbõvõttõks. Eberhard Winkler: Līvõ kīel līensõnād kȭrdad. Kēra tuņšlõb līensõnād kȭrdidi. Ežmis jagsõ ītlõb Kurāmǭ līvõ kīel ja Salāts līvõ kīel līensõnād kȭrdidi līenāndajiz kīel pierrõ (sidāmizalāmsaksā, lețkīel, iļīzsaksā, krīevõ kēļ) ja sīetagān līensõnād sõnāvīțiņ. Tuois jagsõ vaņţlõb Salāts līvõ kīel sõnāvīļa semantiliži nūrmidi, kus lețkīel mȯj um vȯnd īžkiz kangti agā suorndõd. Lopāndõksõks tīeb pierāldõkši iļ kīelistōrij.


Keywords


Livonian; loanword strata; semantic fields of Latvian loanwords

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12697/jeful.2014.5.1.11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN-L 1736-8987
ISSN 1736-8987 (print)
ISSN 2228-1339 (online)