Verbiprefiksid Salatsi liivi keeles

Eberhard Winkler

Abstract


Artikkel käsitleb Salatsi liivi verbiprefiksite esinemist Johann Andreas Sjögreni materjalide põhjal. Arvestades Kuramaa liivi vastavaid uurimusi ja asjaolu, et Sjögreni ajal oli Salatsi liivi juba väljasurev keel, oleks ootuspärane verbiprefiksite arvukas kasutus. Siiski analüüs osutab, et ühelt poolt ei ole verbiprefiksite hulk kuigi suur, teiselt poolt võib neid leida peamiselt kirjalikest tekstidest, mis on otse läti keelest liivi keelde tõlgitud: enamikul juhtudel esinevad verbiprefiksid Salatsi liivi keeles siis, kui need on ka läti keeles. Ühtlasi ilmneb, et verbiprefiksid on küll Salatsi liivis omaks võetud, kuid seda ainult vähesel määral.

Abstract. Eberhard Winkler: Verb prefixes in Salaca Livonian. The article discusses the occurrence of Salaca Livonian verb prefixes based on Andreas Sjögren's data. Considering the relevant studies in Courland Livonian and the fact that Salaca Livonian was already a dying language at the time of Sjögren frequent use of verb prefixes would be expected. However, the analysis shows that on the one hand the use of verb prefixes is not very frequent, on the other hand they can mainly be found in written texts translated directly from Latvian to Livonian: in most cases the prefixes occur in Livonian when they are also presen in Latvian. Moreover, it appears that verb prefixes have been adopted in Salaca Livonian but only to a small extent.

Keywords: verb prefixes; Livonian; Salaca Livonian; Courland Livonian


Keywords


verbiprefiksid; liivi keel; Salatsi liivi; Kuramaa liivi

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12697/jeful.2017.8.1.18

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN-L 1736-8987
ISSN 1736-8987 (print)
ISSN 2228-1339 (online)