Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 1 (2016): Special issue "Studies on Livonian II" Foreword - Eessõna - Eḍḍisõnā Abstract   PDF
Valts Ernštreits, Karl Pajusalu
 
Vol 5, No 1 (2014): Special issue "Studies on Livonian" Foreword / Eessõna / Eḑḑisõnā Abstract   PDF
Karl Pajusalu, Urmas Sutrop
 
Vol 4, No 2 (2013): Special issue "Areal linguistics, grammar and contacts" From code-switching to a mixed code: the role of parenthetical verbs in the emerging Polish-Russian mixed code in Lithuania Abstract   PDF
Brigita Séguis
 
Vol 6, No 1 (2015): Special issue "Papers from the conference “Finnic Languages, Cultures, and Genius Loci”" Fundamental frequency in Estonian emotional read-out speech Abstract   PDF
Kairi Tamuri
 
Vol 7, No 2 (2016): Erinumber / Special issue: "Modaalsusest soome-ugri ja teistes keeltes / On modality in Finno-Ugric and other languages" Funktsionaalsemantiline väli kui modaaltähenduste liigitamise ja keelte võrdlemise alus Abstract   PDF
Pille Eslon
 
Vol 7, No 2 (2016): Erinumber / Special issue: "Modaalsusest soome-ugri ja teistes keeltes / On modality in Finno-Ugric and other languages" Future time reference in Lule Saami, with some remarks on Finnish Abstract   PDF
Jussi Ylikoski
 
Vol 6, No 1 (2015): Special issue "Papers from the conference “Finnic Languages, Cultures, and Genius Loci”" Geographical terms of Finnic substrate origin in the toponymy of Eastern Obonezh’e Abstract   PDF
Ekaterina Zakharova
 
Vol 5, No 1 (2014): Special issue "Studies on Livonian" Grammatical changes caused by contact between Livonian and Latvian Abstract   PDF
Valts Ernštreits, Gunta Kļava
 
Vol 8, No 2 (2017): Special issue: "Grammar in use: approaches to Baltic-Finnic" Grammaticalization of complex items: Estonian nii et ‘so that’, ‘so’ Abstract   PDF
Anni Jürine, Külli Habicht
 
Vol 6, No 3 (2015): Special issue "Aspects of speech studies" Hääliku-, silbi- ning jalavälde: ühe nähtuse mitu tahku Abstract   PDF
Külli Prillop
 
Vol 7, No 1 (2016): Special issue "Studies on Livonian II" Historical Phonology from Proto-Finnic to Proto-Livonian Abstract   PDF
Petri Kallio
 
Vol 5, No 2 (2014): Special issue "Uralic and Indo-European language contacts" Impact of native culture and religion on the Mari language Abstract   PDF
Elena Vedernikova
 
Vol 6, No 2 (2015): Special issue "Referential devices in Uralic languages" Impersonal and generic reference: a cross-linguistic look at Finnish and English narratives Abstract   PDF
Elsi Kaiser
 
Vol 8, No 1 (2017): Erinumber / Special issue: "Keele kõrgendikud / Highlands of language" Insight into the city/town names of Latvia Abstract   PDF
Laimude Balode
 
Vol 4, No 1 (2013): Special issue "Theoretical linguistics in Estonia III" Katselised meetodid tähenduse uurimisel Abstract   PDF
Jane Klavan, Ann Veismann, Anni Jürine
 
Vol 4, No 1 (2013): Special issue "Theoretical linguistics in Estonia III" Keel meeles: kontseptuaalsest semantikast Abstract   PDF
Geda Paulsen
 
Vol 8, No 1 (2017): Erinumber / Special issue: "Keele kõrgendikud / Highlands of language" Keelekasutuse aluspõhimõtted Eesti Vabariigi põhiseaduses ja nende rakendamine Abstract   PDF
Ilmar Tomusk
 
Vol 4, No 1 (2013): Special issue "Theoretical linguistics in Estonia III" Kollostruktsioonilised meetodid ja konstruktsioonilise varieerumise tuvastamine Abstract   PDF
Kristel Uiboaed
 
Vol 8, No 1 (2017): Erinumber / Special issue: "Keele kõrgendikud / Highlands of language" Komitatiivi funktsioonidest eri aegade ja registrite eesti kirjakeeles Abstract   PDF
Helle Metslang, Külli Habicht, Tiit Hennoste, Anni Jürine, Kirsi Laanesoo, David Ogren
 
Vol 4, No 1 (2013): Special issue "Theoretical linguistics in Estonia III" Kõnetaju kategoriaalsus ehk hüpotees sellest, kuidas me keelelisi üksusi tajume Abstract   PDF
Nele Salveste
 
Vol 4, No 1 (2013): Special issue "Theoretical linguistics in Estonia III" Kontekst ja viitamine: argivestlused, legod ja narratiivid Abstract   PDF
Helen Hint, Maria Reile, Renate Pajusalu
 
Vol 4, No 3 (2013): Special issue "Studies on Old Literary Estonian" Kuidas kajastus üleminek vanalt kirjaviisilt uuele Peetri kohtuprotokollide keeles Abstract   PDF
Kristiine Kurema
 
Vol 4, No 2 (2013): Special issue "Areal linguistics, grammar and contacts" Language death and revival: Cornish as a minority language in UK Abstract   PDF
Zsuzsanna Renkó-Michelsén
 
Vol 8, No 1 (2017): Erinumber / Special issue: "Keele kõrgendikud / Highlands of language" Lawrence Venuti kodustamise ja võõrapärastamise dihhotoomia metafooride tõlkemeetodite uurimise instrumendina eesti-vene tõlkes Abstract   PDF
Ekaterina Kornilitsina, Ingrid Rummo
 
Vol 8, No 1 (2017): Erinumber / Special issue: "Keele kõrgendikud / Highlands of language" Leedu draama retseptsioon Eestis Abstract   PDF
Anneli Saro
 
51 - 75 of 163 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 
ISSN-L 1736-8987
ISSN 1736-8987 (print)
ISSN 2228-1339 (online)