Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 1 (2013): Special issue "Theoretical linguistics in Estonia III" Katselised meetodid tähenduse uurimisel Abstract   PDF
Jane Klavan, Ann Veismann, Anni Jürine
 
Vol 4, No 1 (2013): Special issue "Theoretical linguistics in Estonia III" Keel meeles: kontseptuaalsest semantikast Abstract   PDF
Geda Paulsen
 
Vol 8, No 1 (2017): Erinumber / Special issue: "Keele kõrgendikud / Highlands of language" Keelekasutuse aluspõhimõtted Eesti Vabariigi põhiseaduses ja nende rakendamine Abstract   PDF
Ilmar Tomusk
 
Vol 4, No 1 (2013): Special issue "Theoretical linguistics in Estonia III" Kollostruktsioonilised meetodid ja konstruktsioonilise varieerumise tuvastamine Abstract   PDF
Kristel Uiboaed
 
Vol 8, No 1 (2017): Erinumber / Special issue: "Keele kõrgendikud / Highlands of language" Komitatiivi funktsioonidest eri aegade ja registrite eesti kirjakeeles Abstract   PDF
Helle Metslang, Külli Habicht, Tiit Hennoste, Anni Jürine, Kirsi Laanesoo, David Ogren
 
Vol 4, No 1 (2013): Special issue "Theoretical linguistics in Estonia III" Kõnetaju kategoriaalsus ehk hüpotees sellest, kuidas me keelelisi üksusi tajume Abstract   PDF
Nele Salveste
 
Vol 4, No 1 (2013): Special issue "Theoretical linguistics in Estonia III" Kontekst ja viitamine: argivestlused, legod ja narratiivid Abstract   PDF
Helen Hint, Maria Reile, Renate Pajusalu
 
Vol 4, No 3 (2013): Special issue "Studies on Old Literary Estonian" Kuidas kajastus üleminek vanalt kirjaviisilt uuele Peetri kohtuprotokollide keeles Abstract   PDF
Kristiine Kurema
 
Vol 4, No 2 (2013): Special issue "Areal linguistics, grammar and contacts" Language death and revival: Cornish as a minority language in UK Abstract   PDF
Zsuzsanna Renkó-Michelsén
 
Vol 8, No 1 (2017): Erinumber / Special issue: "Keele kõrgendikud / Highlands of language" Lawrence Venuti kodustamise ja võõrapärastamise dihhotoomia metafooride tõlkemeetodite uurimise instrumendina eesti-vene tõlkes Abstract   PDF
Ekaterina Kornilitsina, Ingrid Rummo
 
Vol 8, No 1 (2017): Erinumber / Special issue: "Keele kõrgendikud / Highlands of language" Leedu draama retseptsioon Eestis Abstract   PDF
Anneli Saro
 
Vol 7, No 1 (2016): Special issue "Studies on Livonian II" Livonian features in Estonian dialects Abstract   PDF
Patrick O’Rourke, Karl Pajusalu
 
Vol 7, No 1 (2016): Special issue "Studies on Livonian II" Livonian in recent years Abstract   PDF
Valts Ernštreits
 
Vol 5, No 1 (2014): Special issue "Studies on Livonian" Livonian landscapes in the historical geography of Livonia and the division of Livonian tribes Abstract   PDF
Urmas Sutrop
 
Vol 5, No 1 (2014): Special issue "Studies on Livonian" Livonian language texts in the Estonian Literary Museum 175th or Oskar Loorits fund Abstract   PDF
Renāte Blumberga
 
Vol 9, No 2 (2018): Erinumber / Special issue: "Livonian studies III" Livonian social networks and language shift Abstract   PDF
Patrick O’Rourke
 
Vol 5, No 1 (2014): Special issue "Studies on Livonian" Livonian – the most endangered language in Europe? Abstract   PDF
Christopher Moseley
 
Vol 5, No 1 (2014): Special issue "Studies on Livonian" Loanword strata in Livonian Abstract   PDF
Eberhard Winkler
 
Vol 4, No 2 (2013): Special issue "Areal linguistics, grammar and contacts" Loanwords and stylistics: on the gallicisms in Sir Gawain and the Green Knight Abstract   PDF
Maria Volkonskaya
 
Vol 5, No 3 (2014): Special issue "Foreign Language Learning" Lõimitud aine- ja keeleõppe metoodikast vene õppekeelega koolis Abstract   PDF
Helena Metslang, Mare Kitsnik, Ingrid Krall
 
Vol 4, No 1 (2013): Special issue "Theoretical linguistics in Estonia III" Looma- ja linnunimetused kohanimedes ja nimeandmispõhimõtted Abstract   PDF
Mariko Faster, Evar Saar
 
Vol 4, No 3 (2013): Special issue "Studies on Old Literary Estonian" lt- ja sti-liiteliste adverbide kasutuse muutumine eesti kirjakeeles Abstract   PDF
Annika Küngas
 
Vol 6, No 3 (2015): Special issue "Aspects of speech studies" Lugemiseksperiment fonoloogilise varieerumise uurimiseks Abstract   PDF
Mari-Liis Kalvik, Liisi Piits
 
Vol 7, No 1 (2016): Special issue "Studies on Livonian II" Main features of the Livonian sound system and pronunciation Abstract   PDF
Tuuli Tuisk
 
Vol 6, No 2 (2015): Special issue "Referential devices in Uralic languages" Making referents accessible in multi-party interaction Abstract   PDF
Chiara M. Monzoni, Ritva Laury
 
76 - 100 of 186 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
ISSN-L 1736-8987
ISSN 1736-8987 (print)
ISSN 2228-1339 (online)